Tuesday, January 23, 2007

White Balance буюу Гэрлийн өнгө тааруулах

Бид янз бүрийн урлагийн тоглолтууд үзэж байхад тусгасан гэрлээс хамаараад, хүмүүсийн хувцас өөр өөр өнгөтэй харагддагийг мэднэ. Энэ шиг ямар гэрлийн үүсгүүр ашигласнаас хамаараад зургийн өнгө өөрчлөгддөг. Жишээлбэл үүлтэй үед, сүүдэрт, улайсдаг гэрэлд, бидний өдрийн гэрэл гэж нэрлэж сурсан тасалгааны гэрэл, аппаратны гэрэл хаягч зэрэг нь өөр өөрийн өнгийг гаргах ба тэр гэрлүүдэд нэг ижил зүйлийн зураг авахад өөр өөр өнгөтэй гардаг. Эдгээрийг ямар гэрэлд авсанаас нь хамаарахгүй ижил өнгөтэй гаргахын тулд өнгө тохируулдаг. Хэрвээ өнгөө буруу тааруулбал өнгө буруу гарна. Зүүн талын зурагт гадна бага зэрэг үүлтэй байхад авсан бүргэдийн зургийг өнгөний өөр тохиргоонд авбал ямар өнгөтэй гарахыг харуулав. Гэхдээ энэ зургийг өнгө яаж өөрчлөгддөгийг харуулахын тулд компьютерээр өөрчилсөн. Ихэнх аппаратад өнгөний тохиргоо байдаг ба Daylight-ийг нартай, цэлмэг өдөр, Shade-нартай өдөр сүүдэрт, Cloudy-үүлтэй өдөр, Tungsten-бидний өдрийн гэрэл гэж нэрлэдэг цагаан гэрэл, Flourescent-улайсдаг гэрэл, Flash-аппаратын гэрэл хаягч, Custom-зураг авч байгаа хүн гэрлийн тохиргоог өөрөө хийнэ. Auto-Зургийн аппарат автоматаар тохируулна.

No comments:

Mongolian Photo

Photos of Mongolia